Daily prices for flowers

You can fill in the daily prices on this page. On this you can fill in the minimum decrease, the number of fusts, comments and the price. After 6:00 AM it is possible to enter new daily prices.

Merel Prins

Geschreven door Merel Prins

Merel verzorgt de marketing en communicatie rondom FloraXchange en zorgt ervoor dat de gebruikers op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

This page was last modified Tue 12 January at 12:15