Artikel #297520 (540527110075: Rosa (K) Santana ®, C5, 3 stok 90 cm)