What are complaints?

When a buyer receives an order, it is possible that some products are not as they used to be. Think about the quality, injury or diseases. A buyer may file a complaint. Once you receive a complaint, you immediately receive a message on your dashboard so that you can respond to it.

Where can I see my complaints?

You can see your complaints by clicking ‘complaints’ or ‘history complaints’.

How can I make a proposal?

By open the complaint, you can respond to it to make a proposal.

What to do when the buyer disagrees?

If the buyer rejects your proposal, you can make a new proposal until there is an agreement.

Settlement of complaints

The collection of progress will be postponed until there is a solution. It is smart to respond immediately to a complaint.

Jefry van den Hoeven

Geschreven door Jefry van den Hoeven

Jefry is een van de oprichters van FloraXchange. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de continue ontwikkeling van het platform. Zijn belangrijkste taak is om nieuwe ideeën en wensen om te zetten naar logische oplossingen.

This page was last modified Thu 14 January at 16:34