Response to requests

You’ll get a mention, when an exporter had applies for a request. You can directly response to that. By clicking request you will also see a mention from which you can fill in the request. You can do this by selecting the articles that you want to offer. It is also possible to fill in the values of the already selected articles.

Jefry van den Hoeven

Geschreven door Jefry van den Hoeven

Jefry is een van de oprichters van FloraXchange. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de continue ontwikkeling van het platform. Zijn belangrijkste taak is om nieuwe ideeën en wensen om te zetten naar logische oplossingen.

This page was last modified Thu 14 January at 15:57